विनाइल परीक्षा दस्ताने

  • डिस्पोजेबल पीवीसी विनाइल परीक्षा दस्ताने

    डिस्पोजेबल पीवीसी विनाइल परीक्षा दस्ताने

    पञ्चर र टियरिङ फ्री - औँला लचिलोपनको लागि पर्याप्त स्ट्रेच च्यात्न र प्ङ्क्चर हुनबाट जोगिन गाढा स्पष्ट प्लास्टिक।

    बलियो बाधा - भान्सा वा सरसफाईको लागि, यी पन्जाहरूले रसायन, गन्ध आदिबाट अवरोध प्रदान गर्दछ।

    परफेक्ट एम्बिडेक्सट्रस फिट - भ्रमबाट बच्नको लागि दायाँ र बायाँ दुवै हातमा राम्रोसँग फिट हुन्छ।